Om medicinsk yoga

MY02

Medicinsk Yoga/MediYoga är en terapeutisk form av Kundaliniyoga som utgår från den klassiska Kundaliniyogan, en mycket gammal ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, med rötter i den Tantriska traditionen en av de äldsta former av yoga människan känner till. I detta Yogasystem har Institutet för Medicinsk Yoga vävt in grundläggande aspekter från Ayerveda, den mångtusenåriga Indiska läkekonsten och viktiga komponenter från TKM – den traditionella kinesiska medicinen.

Medicinsk Yoga/MediYoga är ett utpräglat terapeutiskt system som både kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov och problem t ex astmatiker, utbrända, migrän men även för att uppnå inre balans. Medicinsk Yoga har visat sig vara verksam vid problem med ryggar, axlar och nackar samt sömnstörningar. Man har också i studier kunnat visa att Medicinsk Yoga balanserar ett för högt eller för lågt blodtryck.

Medicinsk Yoga/Må Bra Yoga används i vården på Danderyds Sjukhus samt Karolinska sjukhuset. Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder sina cancerpatienter Medicinsk Yoga.

Medicinsk Yoga/MediYoga kan också skräddarsys för den enskildes unika behov. Enskilda fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrations-tekniker. Korta enkla yogaprogram kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika effekter på människor och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån din egen förmåga och kapacitet.

För dig som har svårt att sitta på golvet går det alldeles utmärkt att sitta på stol eller yogapall.

lotus-978659_1280Chakrasystemet

Som utövare av Merdicinsk Yoga kommer du många gånger att komma i kontakt med termen chakra. Många tvivlar på dess existens, andra accepterar dem som en konkret realitet – men vad är chakra för någonting?

Chakra kan uppfattas som subtila energicentraler för utväxling av energi mellan människan och hennes omvärld. De har beskrivits som koncentrerade virvlar av energi. De är i grunden hur vi skapar och uttrycker oss själva.

Det har sagts att chakrasystemet är en arketypisk beskrivning av individens utveckling och mognad genom livet. För varje stadium vi passerar uppnår vi en djupare kunskap om vår personliga och andliga kraft. Alla chakran är lika viktiga. Obalans i ett chakra påverkar de andra då de alla är intimt förbundna med varandra. Enligt det yogiska synsättet är de sjukdomar och problem vi drabbas av resultatet av obalanser och blockeringar av flödet i chakrasystemets energibanor. Tankar om detta finns inom många kulturer.

Forskningskonferens Medicinsk Yoga, 2-3 maj 2015

Irene Jensen, Professor i miljömedicin, Karolinska Institutet redogjorde för sin forskning på ospecificerad ryggsmärta. Lördagen den 2 maj var det ett 6 min långt inslag i rapport om hennes forskning. Man studerade tre grupper under 12 veckor, en grupp fick funktionell träning 2ggr/vecka, en grupp Medicinsk Yoga 2 ggr/ vecka och kontrollgruppen endast råd av läkare. Båda träningsgrupperna var det bästa alternativet men man kunde konstatera att gruppen som fått Medicinsk Yoga gav snabbast resultat och var dessutom mest kostnadseffektiv. Gruppen som bara fått råd av läkare försämrades under dessa veckor. Fysiskt aktivitet är en viktig ingrediens vid ryggproblem. Forskningen är publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Rebekka Nökling, genforskare Norge. Rebekka berättade om den genforskning som hon var en del av forskarlaget Elisabeth Blackburn Nobelpristagare i fysiologi & Medicin 2009. Dom har forskar på en meditation som vi använder i Medicinsk Yoga, Kirtan Kriya. Man kunde se att våra Telomerer i hjärnan som styr åldrandet förbättrades med 43% och att minnet förbättrades med 50% bara genom att göra denna meditation i 8 veckor.

Maria Nilsson, doktorand på Danderyds Sjukhus, redovisade en forskning på förmaksflimmer. Man såg i forskningen att Medicinsk Yoga minskade återfall av förmaksflimmer. Patienterna upplevde ökad livskvalitet i o m påverkan på parasympatiska nervsystemet, Långa djupa andetag sänkte blodtrycket. På Danderyds Sjukhus ser man att Medicinsk yoga kan bli ett komplement i behandlingen av förmaksflimmer. Mår vi bättre tar vi hand om oss bättre.

Monicka Köhn, sjukgymnast Nora Vårdcentral, arbetar med Medicinsk Yoga och har gjort en studie på stress. Patienterna indelade i tre grupper. En grupp fick läkemedel, samtal med kurator samt smärtlindring, grupp två Mindfulness träning och grupp tre Medicinsk Yoga. Studien pågick under 12 veckor. Medicinsk Yoga visade sig öka livskvaliteten mest, Den gruppen hade ökat sina sömntimmar mest, kände minst smärta, fick ökad självmedvetenhet. Den grupp som hade sämst förbättring var det som traditionella patienter får mot stress läkemedel samtal med kurator och smärtlindring.

Anneli Westberg, Kekkonen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Där erbjuds alla cancerpatienter Medicinsk Yoga i alla skeden av sjukdomen. Hon berättade att hur sjuka dom än var så mådde dom så mycket bättre när dom gjort yoga. Det var en högtidsstund för patienterna. Stressen minskade, också biverkningarna från behandlingarna, och dom kände sig betydligt piggare i o m att immunförsvaret höjs. Effekten av Medicinsk Yoga är långvarig, Dom patienter som orkade rekommenderades att dom gjorde hela eller delvis av passen minst 2 ggr/vecka.

Ewa Hägglund, doktorand Karolinska Institutet, forskar på hjärtsvikt. Där var det två grupper en som hade vanlig fysisk träning för hjärtsvikt som är vattengymnastik och en grupp Medicinsk Yoga. Båda grupperna fick förbättrad hälsa, något bättre med Medicinsk Yoga.

Milla Rosengård-Bärlund, läkare, MD, Folkhälsans forskningscentrum, Finland. Där har man i februari startat upp en forskning på Diabetes 1, Man har i en förstudie sett att den yogiska andningen har haft effekt på den stress som kroppen utsätts för vid en Diabetes 1 sjukdom. Ännu finns inga resultat.

Marie Hansson, arbetsterapeut, Region Skåne. Marie är yogainstruktör och gör yogapass i palliativ vård. Hennes patienter upplever att smärta, ångest, stress lindras och med yoga kommer hennes patienter snabbare tillbaka till arbetet. Hon upplever att det är så många som vill få möjlighet att yoga och att vården ännu inte har tillräckiligt med anställda yogaterapeuter.

Elisabeth Engqvist, arbetar med den internationella spridningen av Medicinsk Yoga. Elisabeth berättade att man nu börjar fråga efter denna form av yoga från olika håll i världen. Utbildning sker inom kort på Costa Rica, USA, Danmark, Finland. Norge har utbildning i 9 städer.

Lagom till konferensen i helgen gjorde TV-nyheterna på RAPPORT ett inslag om MediYoga för ryggont, i lördags, den studie som genomförts av professor Irene Jensen på KI, som nu publicerats. TV var och filmade på Institutet i förra veckan. Dagens Eko berättade också om den, se länkar här:

Dagens Industri (http://www.di.se/artiklar/2015/5/2/yoga-bra-mot-ryggvark/) och ett trettiotal andra tidningars hemsidor på denna nyhet. Se listan nedan:

Studie: Yoga bästa medicinen mot ryggvärk

  SVT Nyheter – 2015-05-02 09:50

Ryggvärk drabbar de flesta svenskar någon gång i livet och är en vanlig orsak till sjukfrånvaro. För tio till femton procent är problemen så stora att de måste sjukskriva sig.
Yoga bästa medicinen mot ryggvärk….För tio till femton procent är problemen så stora att de måste sjukskriva sig.Enligt en studie från Karolinska institutet kan medicinsk yoga minska antalet sjukdagar och vara kostnadseffektivt för vården. –

Antal ord : 481

Artikeln är publicerad i ytterligare 33 källor Borås Tidning (webb) – Smålandsposten (webb) – Sydsvenskan (webb) – Bohusläningen (webb) – Trelleborgs Allehanda (webb) – Nerikes Allehanda (webb) – Eskilstuna-Kuriren (webb) – Göteborgs-Posten (webb) – Blekinge Läns Tidning (webb) – Helsingborgs Dagblad (webb) – Södermanlands Nyheter (webb) – Sydöstran (webb) – Metro (webb) – Vestmanlands Läns Tidning (webb) – Hallandsposten (webb) – Katrineholms-Kuriren (webb) – Dalademokraten (webb) – Länstidningen Södertälje (webb) – Svenska Dagbladet (webb) – MSN (webb) – Västerbottens-Kuriren (webb) – Norrtelje Tidning (webb) – Upsala Nya Tidning (webb) – Östgöta Correspondenten (webb) – Folkbladet (webb) – Motala & Vadstena Tidning (webb) – Norrbottens-Kuriren (webb) – Aftonbladet (webb) – Norrländska Socialdemokraten (webb) – Norrköpings Tidningar (webb) – Västerviks Tidningen (webb) – Piteå-Tidningen (webb) – Kristianstadsbladet (webb)