Forskning

Måndagen den 23 november gästades Mediyoga Centret i Stockholm av Rebecka Nökling som leder Livslust och Motivation Center i Norge. Rebecka har 2009 ingått i Elisabeth Blackburn forskarteam, som fick Nobelpriset 2009 i Miljömedicin tillsammans med två andra forskare. Elisabeth Blackburn uppmärksammades för sin forskning på Telomereffekten vid åtta veckors daglig Meditation av Kirtan Kriya.

Vårt centrala nervsystem har två grenar, sympatiska nervsystemet som är aktivitet och parasympatiska nervsystemet som är lugn och ro.

Om vi går tillbaka i tiden till stenåldern så var vårt alarmsystem (stressreaktion) vår överlevnad. Stressreaktionen är autonom dvs vi kan inte styra den utan den utlöses automatiskt. Den varade mellan 10-30 minuter. Mötte vi en fara, ex en fiende på stäppen var vår reaktion fly eller fäkta. Adrenalin, noradrenalin utsöndras av binjurarna, skickas via blodet till musklerna gör dom spända och beredda att agera. Kortisol utsöndras också av binjurarna går via blodet upp till hjärnkontoret och gör oss fokuserade på att just överleva. Överlevde vi faran antingen genom att slåss eller att springa hem till grottan vilade vi – återhämtning. Stresshormonerna sjönk till normal nivå och kroppen har reagerat precis så som den ska. I dagens samhälle får vi det ena stresspåslaget efter det andra. Kroppen kan inte skilja på en fara för livet eller bara en dator som krånglar, ett tåg som inte kommer i tid osv. Stressreaktionen blir densamma. Vad vi inte får är återhämtningen så stresshormonerna stannar kvar i systemet. Det som händer är att våra muskler är konstant spända och kortisolet som gör oss fokuserade på en sak stänger av korttidsminnet och den icke dominanta hjärnhalvan. Stress påskyndar vårt åldrande. Näringsupptaget sjunker, du kan vara en medveten person som vill äta nyttig mat men med stress i systemet har du ingen möjlighet att tillgodogöra dig den. Immunförsvaret sjunker du har lättare att bli sjuk och få inflammatoriska tillstånd i kroppen. Alla sjukdomar börjar med ett inflammatoriskt tillstånd och varje negativ tanke aktiverar det sympatiska nervsystemet

När vi är i det parasympatiska nervsystemet (lugn och rop) sover vi bättre, har ett bättre näringsupptag, ett starkt immunförsvar.

Medicinsk Yoga balanserar vårt autonoma nervsystem med långa djupa andetag då går vi automatiskt från det sympatiska nervsystemet till det parasympatiska nervsystemet och får återhämtning. Kroppens egen läkande förmåga sätts igång.

Meditation Kirtan Kriya, tar 12 minuter att göra har samma läkande effekt på hjärnan som om du skulle meditera 2-3 timmar. Förutom att det blir en ökad aktivitet i hjärnan är också effekten i kroppen som om du skulle dammsuga bort celler som är potentiella cancerceller, dvs eliminerar inflammatoriska tillstånd.

Elisabeth Blackburn Nobelpristagare i miljömedicin 2009 vars forskning på meditation Kirtan Kriya viade att telomererna i hjärnan (som styr vårat åldrande) vid 8 veckors daglig meditation förbättrade dessa med 43% samt att minnet förbättrades med 50%. Depressionstillstånd förbättrades med 65%. Om man inte sa mantrat SA TA NA MA så blev förbättringen av telomererna endast 12% och minnet förbättrades marginellt. Mantrat aktiverar punkter i munnen som i sin tur aktiverar 80 punkter i hjärnan.  I frontalloben finns en punkt som är kopplad till att kunna hantera stress. Den punkten (anterior cingulate gyrus) ökade i storlek och ökade sin kapacitet att kunna hantera stress. Man såg ingen som helst skillnad på resultatet om en grupp med skeptiker gjorde meditationen.

Medicinsk Yoga är ett kraftfullt verktyg mot stress. Att fokusera på en punkt mitt emellan ögonbrynen stimulerar dessutom Hypofysen som är chefen över vårt hormonsystem i kroppen.

Sat Kriya en av Medicinsk Yogas tuffaste övningar har visat sig vara en fantastisk hjälp för män opererade för prostatacancer att få tillbaka potensen. Rotlåset i övningen stimulerar muskler och organ i buken.

Ryggflex en annan av Medicinsk Yoga övningar ökar spinalvätskan till hjärnan åtta gånger.

Mer info nedan länk http://www.harisingh.com/SaTaNaMa.htm, länk till meditationen Kirtan Kriya https://www.youtube.com/watch?v=HsP7_sOFclw

 

Forskning på Medicinsk Yoga 

Kroniska ryggproblem/smärtor och Medicinsk Yoga, 1998 med uppföljning 2011, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Högt blodtryck och Medicinsk Yoga, 2009, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Högt blodtryck och Medicinsk Yoga, 2010-2011, Svedala vårdcentral/Primärvård

Hjärtsvikt och Medicinsk Yoga, 2011-2012, Huddinge Sjukhus, Stockholm

Första hjälpen och Medicinsk Yoga, 2011-2012, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Förmaksflimmer och Medicinsk Yoga, 2012, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Stroke och Medicinsk Yoga, 2012-2014, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Parkinson och Medicinsk Yoga, Bodö och Omegn Parkinsonförening

Alkoholproblem och Medicinsk Yoga, 2013-2014, Karolinska Institutet, Stockholm

Högt blodtryck och Medicinsk Yoga, 2013-2014, Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö, 300 patienter

Hjärtsvikt och Medicinsk Yoga, startar 2014, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förmaksflimmer och Medicinsk Yoga, startar våren 2014-2017, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Ny stor studie med flera hundra personer

Läs mer om aktuell forskning på Medicinsk Yoga, www.mediyoga.se/?verk=forsk&list=sv

Forskningskonferens Medicinsk Yoga, 2-3 maj 2015

Irene Jensen, Professor i miljömedicin, Karolinska Institutet redogjorde för sin forskning på ospecificerad ryggsmärta. Lördagen den 2 maj var det ett 6 min långt inslag i rapport om hennes forskning. Man studerade tre grupper under 12 veckor, en grupp fick funktionell träning 2ggr/vecka, en grupp Medicinsk Yoga 2 ggr/ vecka och kontrollgruppen endast råd av läkare. Båda träningsgrupperna var det bästa alternativet men man kunde konstatera att gruppen som fått Medicinsk Yoga gav snabbast resultat och var dessutom mest kostnadseffektiv. Gruppen som bara fått råd av läkare försämrades under dessa veckor. Fysiskt aktivitet är en viktig ingrediens vid ryggproblem. Forskningen är publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Rebekka Nökling, genforskare Norge. Rebekka berättade om den genforskning som hon var en del av forskarlaget Elisabeth Blackburn Nobelpristagare i fysiologi & Medicin 2009. Dom har forskar på en meditation som vi använder i Medicinsk Yoga, Kirtan Kriya. Man kunde se att våra Telomerer i hjärnan som styr åldrandet förbättrades med 43% och att minnet förbättrades med 50% bara genom att göra denna meditation i 8 veckor.

Maria Nilsson, doktorand på Danderyds Sjukhus, redovisade en forskning på förmaksflimmer. Man såg i forskningen att Medicinsk Yoga minskade återfall av förmaksflimmer. Patienterna upplevde ökad livskvalitet i o m påverkan på parasympatiska nervsystemet, Långa djupa andetag sänkte blodtrycket. På Danderyds Sjukhus ser man att Medicinsk yoga kan bli ett komplement i behandlingen av förmaksflimmer. Mår vi bättre tar vi hand om oss bättre.

Monicka Köhn, sjukgymnast Nora Vårdcentral, arbetar med Medicinsk Yoga och har gjort en studie på stress.Vi delade in patienterna i TVÅ grupper varav den ena fick sedvanlig behandling (som kan vara mediciner, samtal hos kurator, tränings-smärtbehandling) och den andra gruppen fick Mediyoga som tillägg. Yogagruppen fick signifikanta förbättringar avseende stressnivå, ångest och livskvalitet. Jättefina resultat! Och senare blev det en kvalitativ studie publicerad där personer från yogagruppen beskrev hur de upplevt yogan (ökad självkänsla och självmedvetenhet. Fått ett verktyg som hjälp att hantera sin vardag och detta hade i sin tur en stor påverkan i deras liv).

Anneli Westberg, Kekkonen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Där erbjuds alla cancerpatienter Medicinsk Yoga i alla skeden av sjukdomen. Hon berättade att hur sjuka dom än var så mådde dom så mycket bättre när dom gjort yoga. Det var en högtidsstund för patienterna. Stressen minskade, också biverkningarna från behandlingarna, och dom kände sig betydligt piggare i o m att immunförsvaret höjs. Effekten av Medicinsk Yoga är långvarig, Dom patienter som orkade rekommenderades att dom gjorde hela eller delvis av passen minst 2 ggr/vecka.

Ewa Hägglund, doktorand Karolinska Institutet, forskar på hjärtsvikt. Där var det två grupper en som hade vanlig fysisk träning för hjärtsvikt som är vattengymnastik och en grupp Medicinsk Yoga. Båda grupperna fick förbättrad hälsa, något bättre med Medicinsk Yoga.

Milla Rosengård-Bärlund, läkare, MD, Folkhälsans forskningscentrum, Finland. Där har man i februari startat upp en forskning på Diabetes 1, Man har i en förstudie sett att den yogiska andningen har haft effekt på den stress som kroppen utsätts för vid en Diabetes 1 sjukdom. Ännu finns inga resultat.

Marie Hansson, arbetsterapeut, Region Skåne. Marie är yogainstruktör och gör yogapass i palliativ vård. Hennes patienter upplever att smärta, ångest, stress lindras och med yoga kommer hennes patienter snabbare tillbaka till arbetet. Hon upplever att det är så många som vill få möjlighet att yoga och att vården ännu inte har tillräckiligt med anställda yogaterapeuter.

Elisabeth Engqvist, arbetar med den internationella spridningen av Medicinsk Yoga. Elisabeth berättade att man nu börjar fråga efter denna form av yoga från olika håll i världen. Utbildning sker inom kort på Costa Rica, USA, Danmark, Finland. Norge har utbildning i 9 städer. 

Lagom till konferensen i helgen gjorde TV-nyheterna på RAPPORT ett inslag om MediYoga för ryggont, i lördags, den studie som genomförts av professor Irene Jensen på KI, som nu publicerats. TV var och filmade på Institutet i förra veckan. Dagens Eko berättade också om den, se länkar här:

Dagens Industri (http://www.di.se/artiklar/2015/5/2/yoga-bra-mot-ryggvark/) och ett trettiotal andra tidningars hemsidor på denna nyhet. Se listan nedan:

Studie: Yoga bästa medicinen mot ryggvärk

  SVT Nyheter – 2015-05-02 09:50

Ryggvärk drabbar de flesta svenskar någon gång i livet och är en vanlig orsak till sjukfrånvaro. För tio till femton procent är problemen så stora att de måste sjukskriva sig.
Yoga bästa medicinen mot ryggvärk….För tio till femton procent är problemen så stora att de måste sjukskriva sig.Enligt en studie från Karolinska institutet kan medicinsk yoga minska antalet sjukdagar och vara kostnadseffektivt för vården. –

Antal ord : 481

Artikeln är publicerad i ytterligare 33 källor Borås Tidning (webb) – Smålandsposten (webb) – Sydsvenskan (webb) – Bohusläningen (webb) – Trelleborgs Allehanda (webb) – Nerikes Allehanda (webb) – Eskilstuna-Kuriren (webb) – Göteborgs-Posten (webb) – Blekinge Läns Tidning (webb) – Helsingborgs Dagblad (webb) – Södermanlands Nyheter (webb) – Sydöstran (webb) – Metro (webb) – Vestmanlands Läns Tidning (webb) – Hallandsposten (webb) – Katrineholms-Kuriren (webb) – Dalademokraten (webb) – Länstidningen Södertälje (webb) – Svenska Dagbladet (webb) – MSN (webb) – Västerbottens-Kuriren (webb) – Norrtelje Tidning (webb) – Upsala Nya Tidning (webb) – Östgöta Correspondenten (webb) – Folkbladet (webb) – Motala & Vadstena Tidning (webb) – Norrbottens-Kuriren (webb) – Aftonbladet (webb) – Norrländska Socialdemokraten (webb) – Norrköpings Tidningar (webb) – Västerviks Tidningen (webb) – Piteå-Tidningen (webb) – Kristianstadsbladet (webb)

 

YOGAN SPRIDS INOM VÅRDEN I SKANDINAVIEN

Idag finns MediYoga på ca. 100 sjukhus/vårdcentraler över hela landet. I Finland är MediYoga nu en del av världens största Diabetes studie typ1, FinnDiane projektet i Helsingfors.  Här nedan några aktuella inslag i media som belyser yogans väg in i vården:

 

·        KI-studie rek. MediYoga som tidig insats vid ospecificerad ryggsmärta – http://www.svt.se/nyheter/inrikes/studie-medicinsk-yoga-bra-metod-for-att-motverka-ryggvark

·        MediYoga del av Akademiska Sjukhusets nya stora satsning på cancerrehabilitering – http://gyncancer.se/2015/05/medicinsk-yoga-mot-cancer/

·        Artikel i tidningen DOKTORN i april 2015 om MediYoga – http://www.doktorn.com/artikel/medicinsk-yoga-allt-vanligare

·        Artikel i tidningen MEDICINSK ACCESS nr 1/2015 om MediYogahttp://medicinskaccess.se/wordpress/2015/02/23/medicinsk-yoga-har-fatt-snabb-spridning/

·        Yoga & Mindfulness, råd i Läkartidningen i maj 2015, hur hantera ökad stress och utmattning bland vårdpersonal – http://redir.opoint.com/?key=k8zLX6pcvsxLPRHk4OgL

 Snillen spekulerar

Penguins